Колледж банк деректемелері

Банковские реквизиты колледжа

Банковские реквизиты:

ЧУО «Каспий өңірінің көпсалалы жоғары колледжі»

АО «Народный банк» г. Атырау

Банковский счет: KZ346010141000021110

ИНН 150100230218

БИК HSBKKZKX

БИН 040640003022

КБЕ 16

Адрес: 060011, г. Атырау, пр. студенческий, 211А

Телефон: 8 (7122)27-65-80, 27-65-35 факс

E-mail: psk-09@mail.ru

Директор высшего колледжа

Мухтаров Мухтахим Харенович