Мұнай және газ бөлімі

Бөлім меңгерушісі Алтай Қадыржан Алтайұлы жоғары санатты арнайы пәндер және химия пәнінің оқытушысы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Мұнай және газ бөлімі ел экономикасының түрлі сұраныстарына қызмет ететін мұнай және газ саласы мамандарын даярлау ісіне белсенді араласып келеді. Білікті мамандар, өндіріспен тығыз байланыс, заманауи талаптарға сай жабдықталған материалды-техникалық база білім алушылардың кәсіби құзіретті, бәсекеге қабілетті маман ретінде қалыптасуына оңды ықпал етуде.

МАМАНДЫҚТАР

1. 0809000 «Мұнай және газ кен орындарын пайдалану»

      Бітірушінің біліктілігі –0809223  «Техник-технолог»

2. 0801000 «Мұнай және газ скважиналарын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы» 

      Бітірушінің біліктілігі –0801143  «Техник-технолог»

3. 0807000 «Мұнай және газ өнеркәсібі жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу»

      Бітірушінің біліктілігі –0807033  «Техник-механик»

4. 0819000 «Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы»

      Бітірушінің біліктілігі –0819073  «Техник-технолог»

Бөлімге қарасты кафедралар

 1. «Жалпы білім беретін жаратылыстану-математика бағыттағы пәндер» кафедрасы
 2. «Мұнай және газ» кафедрасы
 3. «Дене тәрбиесі және спорт» кафедрасы

БӨЛІМ ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ САПАЛЫҚ КӨРСЕТКІШІ 

Мұнай және газ бөлімі 2008-2009 оқы жылынан бері бөлім ретінде құрылып, жұмыс жасап келеді. Бөлімде жоғары білімді, үнемі ізденіс үстінде жүретін шығармашы ұстаздар дәріс береді. Оқытушылардың біліктілігін көтеруі, олардың қазіргі заман талаптарына сай болуы – басты нысанда.

ӘЛЕУМЕТТІК СЕРІКТЕСТІКТЕР

 • «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС
 • «Потенциал Ойл» ЖШС
 • «Сазанқұрақ» ЖШС
 •  «Жігермұнайсервис» ЖШС
 • «КазМұнайгаз» АҚ
 • «Гюрал» ЖШС
 • «Құлсарымұнайгаз» НГДУ
 • «Ақ Тұмар Ойл» ЖШС
 • «Бисат-К» ЖШС
 • «Казахмұнайсервис» ЖШС
 • «Дриллинг Групп ЛЛСИ» ЖШС
 • «Каспийнефть» АҚ
 • «Жылыоймұнайгаз» ЖШС
 • «Матин-Петролиум» БК
 • «Светланд Ойл» ЖШС
 •  «Тенгизстройсервис»  ЖШС т.с.с

БӨЛІМДЕГІ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БІРЛЕСТІКТЕР МЕН ҮЙІРМЕЛЕР

 1.  «Жас мұнайщылар» үйірмесі,  жетекшісі- Н.М.Уразов
 2.  «Шың» ғылыми  бірлестігі, жетекшісі Р.К.Кубашева
 3. «Математика әлемі» үйірмесі,  жетекшісі- А.М.Досқалиева
 4. «Жас химик» үйірмесі, жетекшісі Г.С.Сакипова
 5.  «Электротехника» үйірмесі, жетекшісі А.Қ.Ғайниева
 6. «Жас қыран» футболшылар үйірмесі,  жетекшісі- А.Б.Сайынов, М.Б.Бертаев
 7. «Дені саудың жаны сау» үйірмесі, жетекшісі М.М.Забиева, А.Ж.Ергалиева