Мамандықтар

1. 1304000 Есептеу теxникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

130409 4 Есептеу теxникасы бойынша бағдарламашы қолданбалы бакалавр.

/11 сынып базасында — 2 жыл 10 ай.

Кәсіптік арнаулы білімнен кейін — 10 ай./


2. 0101000  «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту»

0101013  «Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі»

/9 сынып базасында -3 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 2 жыл 10 ай/


3. 0105000  «Бастауыш орта білім»

0105013  «Бастауыш білім беру мұғалімі»

 /9 сынып базасында -3 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 2 жыл 10 ай/


4. 0105000 «Бастауыш білім беру»

0105033 Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі

/9 сынып базасында -3 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 2 жыл 10 ай/  


5. 0111000 «Негізгі орта білім»

0111013 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі

/9 сынып базасында -3 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 2 жыл 10 ай/


6. 0201000 «Құқықтану»

0201023 Кеңесші -заңгер

/9 сынып базасында -2 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 1 жыл 10 ай/


7.  0512000 «Аударма ісі» (түрлері бойынша)

0512013 Аудармашы

/9 сынып базасында -2 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 1 жыл 10 ай/


8.  0515000 «Менеджмент» (салалар  және қолдану аясы бойынша)

0515013 Менеджер

/9 сынып базасында -2 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 1 жыл 10 ай/


9.  0516000 «Қаржы» (салалар бойынша)

0516053 Қаржы жұмысы бойынша экономист

/9 сынып базасында -2 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 1 жыл 10 ай/


10. 0518000 «Есеп және аудит» (салалар бойынша)

0518033 Экономист-бухгалтер

/9 сынып базасында -2 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 1 жыл 10 ай/


11.  0801000 «Мұнай және газ скважиналары және  бұрғылау жұмыстарының технологиясы» (бейін бойынша)

0801143 Техник-технолог

/9 сынып базасында -3 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 2 жыл 10 ай/


12. 0807000 «Мұнай және газ  өнеркәсібі жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу»

0807033 Техник-механик

/9 сынып базасында -3 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 2 жыл 10 ай/


13. 0809000 «Мұнай және газ кен орындарын  пайдалану» (бейін бойынша)

0809223  Техник-технолог

/9 сынып базасында -3 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 2 жыл 10 ай/


14. 0819000 «Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы»

0819073 Техник-технолог

/9 сынып базасында -3 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 2 жыл 10 ай/


15. 0902000  «Электрмен қамтамасыз ету» (салалар бойынша) 0902033   Техник-электрик

/9 сынып базасында -3 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 2 жыл 10 ай/


16. 1302000 «Автоматтандыру және басқару» (бейін бойынша) 1302023 Электромеханик

/9 сынып базасында -3 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 2 жыл 10 ай/


17. 1305000 «Ақпараттық жүйелер» (қолдану саласы бойынша)

1305023 Техник-программист

/9 сынып базасында -3 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 2 жыл 10 ай/


18. 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» (түрлері бойынша)

1304043 Техник-бағдарламашы

/9 сынып базасында -3 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 2 жыл 10 ай/


19. 1306000  «Радиоэлектроника және байланыс» (түрлері бойынша)

1306093  «Байланыс технигі»

/9 сынып базасында -3 жыл 10 ай;

11 сынып базасында – 2 жыл 10 ай/


20. 0103000  «Дене тәрбиесі және спорт»

0103023 «Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі»

/9 сынып базасында -3 жыл 10 ай; 

11 сынып базасында – 2 жыл 10 ай/