Колледж банк деректемелері

Банк деректемелері:

«Каспий өңірінің қазіргі заманғы жоғары колледжі» жеке оқу орны

АҚ «Халық банкі» Атырау қ.

Банк есепшоты: KZ346010141000021110

СТН  150100230218

БИК HSBKKZKX

БИН 040640003022

КБЕ 16

Мекен жайы: 060011, Атырау қаласы, Студенттер даңғылы, 211А

Телефон: 8(7122)27-65-80, 27-65-35 факс

E-mail: psk-09@mail.ru

Жоғары колледж директоры

Мухтаров Мухтахим Харенович

Банк деректемені жүктеу